БЪЛГАРСКА
БИЗНЕС АСОЦИАЦИЯ
ББА

Насърчаваме бизнес дейностите на нашите членове

Ние сме неправителствена организация с нестопанска цел на българския бизнес в Сърбия. Компаниите членки на нашата Асоциация представляват в широк смисъл българските икономически интереси в Сърбия. Нашата основна мисия е да сближим българския и сръбския пазар като укрепваме икономическите отношения на двете държави, основани на приятелство, сътрудничество и партньорство. Организацията осъществява дейността си с подкрепата на Посолството на Р България в Сърбия и на СТИВ към Посолството на Р България в Белград.