Budimir Šanić

Budimir je viši profesionalac u oblasti finansija, sa više od 12 godina iskustva u reviziji i zdravstvu, sa posebnim akcentom na razvoj i učenje u multinacionalnim poslovnim okruženjima. Pridružio se Sopharma Trading d.o.o.kompaniji juna 2021. godine kao finansijski direktor, a od decembra iste godine preuzima ulogu glavnog izvršnog direktora. Pre nego što se pridružio timu Sopharma Trading, karijeru je gradio u revizorskoj kući KPMG, gde je razvio i stekao značajna znanja i veštine iz oblasti upravljanja revizijom. Detaljno poznaje zdravstveni sektor u Srbiji, kao finansijski direktor MediGroup-a bio je odgovoran za finansijsko poslovanje svih zdravstvenih i apotekarskih ustanova kompanije na nacionalnom nivou. Budimir je diplomirao ekonomski fakultet na Ekonomskom fakultetu univerziteta u Beogradu.