Skupština

Poslovno Udruženje Bugarskih Privrednika jeste dobrovoljna, nedobitna, nepolitička organizacija zasnovana na slobodi udruživanja, organizovana na osnovu osnivačkog akta i statuta, za teritoriju Republike Srbije, radi ostvarivanja zajedničkih poslovnih, stručnih, kulturnih, socijalnih i humanih interesa i ciljeva.

Skupština je najviši organ Udruženja.

Skupštinu čine svi članovi Udruženja, sa jednakim pravom glasa.

Sednice Skupštine održavaju se kao redovne ili kao vanredne sednice. Vanredna skupština se može zakazati na osnovu inicijative jedne trećine članova, ili na predlog Upravnog odbora.

Sednicu Skupštine saziva Predsednik upravnog odbora.