Predsednik upravnog odbora

Funkciju zastupnika vrši Predsednik Upravnog odbora, Stoyko Meshkov.

Predsednik Upravnog odbora zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti zastupnika udruženja i finansijskog nalogodavca. Mandat predsednika upravnog odbora traje dve godine, nakon čega članovi upravnog odbora, iz svojih redova biraju novog predsednika upravnog odbora odnosno zastupnika udruženja.