Naši ciljevi

  • Podsticanje poslovnih aktivnosti svojih članova i drugih bugarskih investitora, pomažući u procesu, upravljanju i zaštiti njihovih investicija;
  • Uspostavljanje kontakata i učešće u raznim međunarodnim organizacijama, u cilju podrške integraciji Srbije u evropske institucije;
  • Zastupanje, izražavanje i promocija javnog mnjenja svojih članova, u cilju bolje saradnje Bugarske i Srbije;
  • Održavanje kontinuiranog dijaloga sa organima državne uprave;
  • Promocija interesa bugarske biznis zajednice u Srbiji;
  • Uticaj na državne organe, koliko je to moguće, da reše potencijalne probleme i prepreke, koje se mogu pojaviti u odnosima sa bugarskim investitorima i ekonomskoj saradnji sa Bugarskom;
  • Informisanje svojih članova i drugih zainteresovanih lica o mogućnostima poslovanja u Srbiji;
  • Pružanje informacija srpskim kompanijama, zainteresovanim za investicije u Bugarskoj;
  • Podsticanje saradnje između članova Udruženja i drugih učesnika u privredi Srbije.