Stoyko Meshkov

Stoyko Meshkov je imenovan za izvršnog direktora Trace Srbija AD Niš 05. februara 2018. godine, a 01. marta 2019. i za direktora Trace Group Hold PLC Ogranak Beograd. Pre toga, Meshkov je od 2013. godine bio rukovodilac najkompleksnijeg projekta, koji je Trace realizovao u Srbiji – “Izgradnja autoputa E 75, deonica Grdelica – Caričina dolina (LOT2): od Tunela Predejane do Caričine Doline“. Meshkov ima preko 15 godina profesionalnog iskustva u strukturi Trace Group Hold-a. Radio je na najvećim građevinskim projektima u Republici Srbiji i Republici Bugarskoj. Dobitnik je nagrade „Građevinac godine“ Trace Group Hold-a za 2019. godinu. Meshkov je magistrirao na Univerzitetu za arhitekturu, građevinarstvo i geodeziju u Sofiji, R. Bugarska, smer „Izgradnja saobraćajnica“.