Udruženje bugarskih privrednika, koji posluju u Srbiji, zvanično predstavljeno u Beogradu. Događaj je vodio Njegova Ekselencija ambasador Republike Bugarske Petko Doykov.

Dana 22. februara u zgradi Ambasade Republike Bugarske u Beogradu zvanično je otpočeo rad Udruženja bugarskih privrednika (BBA) u Srbiji. Ambasador Republike Bugarske u Republici Srbiji NJ.E. Petko Doykov i gospodin Marin Nikolov, rukovodilac Službe za trgovinsko-ekonomske poslove STIV pri Ambasadi, poželeli su dobrodošlicu predstavnicima bugarskog biznisa u Srbiji, među kojima su bili i osnivači […]

Predsednik upravnog odbora

Funkciju zastupnika vrši Predsednik Upravnog odbora, Stoyko Meshkov. Predsednik Upravnog odbora zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti zastupnika udruženja i finansijskog nalogodavca. Mandat predsednika upravnog odbora traje dve godine, nakon čega članovi upravnog odbora, iz svojih redova biraju novog predsednika upravnog odbora odnosno zastupnika udruženja.

Upravni odbor

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni Statutom. Upravni odbor ima tri člana koje bira i opoziva skupština. Mandat članova traje 2 godina, i mogu biti ponovo izabrani na istu funkciju. Članovi Upravnog odbora: Stoyko Ivanov Meshkov Ivaylo Georgiev Borisov Budimir Šanić

Skupština

Poslovno Udruženje Bugarskih Privrednika jeste dobrovoljna, nedobitna, nepolitička organizacija zasnovana na slobodi udruživanja, organizovana na osnovu osnivačkog akta i statuta, za teritoriju Republike Srbije, radi ostvarivanja zajedničkih poslovnih, stručnih, kulturnih, socijalnih i humanih interesa i ciljeva. Skupština je najviši organ Udruženja. Skupštinu čine svi članovi Udruženja, sa jednakim pravom glasa. Sednice Skupštine održavaju se kao […]

Naši ciljevi

Podsticanje poslovnih aktivnosti svojih članova i drugih bugarskih investitora, pomažući u procesu, upravljanju i zaštiti njihovih investicija; Uspostavljanje kontakata i učešće u raznim međunarodnim organizacijama, u cilju podrške integraciji Srbije u evropske institucije; Zastupanje, izražavanje i promocija javnog mnjenja svojih članova, u cilju bolje saradnje Bugarske i Srbije; Održavanje kontinuiranog dijaloga sa organima državne uprave; […]

O nama

POSLOVNO UDRUŽENjE BUGARSKIH PRIVREDNIKA (BBA) u Srbiji osnovano je 2023. godine kao privatna, nevladina neprofitna organizacija bugarskog biznisa u Srbiji. Udruženje svoje aktivnosti obavlja uz punu podršku Ambasade R. Bugarske u R. Srbiji i Službe za trgovinsko-ekonomske poslove STIV pri Ambasadi u Beogradu. Kompanije članice Udruženja predstavljaju u širem smislu bugarske ekonomske interese u Srbiji, […]